Category

Ei kategoriaa

Vastine on tulossa

| Ei kategoriaa | Ei kommentteja

Olemme laatimassa sanomalehti Kalevassa torstaina 30.10.2014 julkaistuun mielipidekirjoitukseen vastinetta, joka pyritään julkaisemaan viimeistään maanantaina.

Torstain mielipidekirjoitus oli valitettavan virheellinen ja ilmeisesti kirjoitettu tulevan keskiviikon kunnanvaltuuston kokouksen takia.

Osuuskunnan hallituksen puolesta tj

Hailuodon laajakaistaosuuskunta tiedottaa

| Ei kategoriaa | Ei kommentteja

Hailuodon laajakaistahanke on edennyt vaiheeseen, jolloin päätöksenteko on siirtynyt Hailuodon kunnanvaltuustolle. Hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet ja Pohjois-Pohjanmaan liiton hallitus on valinnut Hailuodon laajakaistaosuuskunnan hankkeen toteuttajaksi. Hanke on suuri kaikilla mittareilla verrattuna ja tulee maksamaan 1,8 miljoonaa €, josta julkinen osuus on enimmillään 866 000 €. Loppu jää maksettavaksi osuuskunnalle liittymien muodossa ja pitkäaikaisena lainana. Laina-ajaksi on muodostumassa 13–20 vuotta liittymien määrästä riippuen, mutta tehtävä ei ole mielestämme mahdoton.

Liittymän hinnaksi on muodostumassa 1200 €, jolla pienennetään osuuskunnan velkapääomaa ja mahdollistetaan liiketoiminnan pyörittäminen. On huomioitava, että hankkeen aikaiset liittymät ovat halvempia, koska hankkeella on valtion tuki. Hailuodon Osuuspankki on myös lähtenyt tukemaan toimintaa räätälöimällä asiakaskohtaisen liittymälainan, jolla helpotetaan liittyminen nopeaan, nykyaikaiseen ja toimivaan tietoliikenneverkkoon kohtuullisen kuukausihintaan.

Hanke on meille kaikille hailuotolaisille ja Hailuodossa aikaa viettäville tärkeä, koska tämä takaa varmat tietoliikenneyhteydet pitkälle tulevaisuuteen ja pidämme projektiamme tasavertaisuus-hankkeena, jolla kaikki hailuotolaiset saadaan nopean tietoverkon piiriin.

Hailuodon laajakaistaosuuskunta

Hailuodon laajakaistaosuuskunnalle tukea laajakaistan rakentamiseen

| Ei kategoriaa | Ei kommentteja

Maakuntahallituksen kokoustiedote 25.8.2014

• Hailuodon laajakaistaosuuskunnalle tukea laajakaistan rakentamiseen.

Nopean laajakaistan rakentamisen ja palveluiden tuottajaksi Hailuotoon valittiin Hailuodon laajakaistaosuuskunta, joka sitoutuu tarjoamaan palveluita vähintään 30 vuodeksi. Hailuodon hankkeen kustannusarvio on 1,3 miljoonaa euroa, josta tuki on enintään 866 250 euroa. Tuesta Hailuodon kunnan osuus on runsaat 433 000 euroa ja Viestintävirasto maksaa toiset 433 000 euroa. Osuuskunnan omarahoitusosuus on 446 000 euroa. Hanke kuuluu Laajakaista kaikille 2015 –toiminnan piiriin.

Toiminta on siis toden teolla käynnistymässä. Tavataan Siikamarkkinoiden esittelypöydässä!!!

(lähde: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/index.php?id=4&news_id=839&archive )

Miksi omat kuidut koko saareen jo olemassa olevien kuitujen lisäksi?

| Ei kategoriaa | Ei kommentteja

Miksi omat kuidut koko saareen jo olemassa olevien kuitujen lisäksi?

1. Asia on totta, että saaren halki kulkee valokaapeli, mutta on erittäin todennäköistä, ettemme pysty käyttämään sitä. Sonera omistaa kaapelin ja hinnoittelee myös, eikä näin pienellä osuuskunnalla ole varaa vuokrata tai puhumattakaan ostaa siitä kuitupareja.

2. Osuuskunnan on ehdottoman tärkeää omistaa oma runkolinja, jolloin voimme hallita sitä ja näin varmistaa kohtuuhintainen käyttö. Yhden kuituparin hinta ostettuna operaattorilta on yleensä 800 – 1500 €/km ja tällä hinnalla upotamme jo 24 tai 48 kuituista kaapelia.

3. Myös verkkoteknisesti Soneran kaapelin käyttämisen hyöty runkoverkkona olisi todella minimaalinen, koska asiakaskaapelit kulkevat pitkälti runkoverkon yhteydessä (useita kuituja) ja Soneralta mahdollisesti saatavat kuidut eivät riittäisi tähän.

4. Ja viimeisenä syynä on Viestintäviraston tekemä markkinatutkimus. Viestintävirasto sai hankealuetta koskien kolme lausuntoa. Lausuntojen salassa pidettävät kohdat on Viestintävirasto poistettu ja merkitty hakasulkein.

Elisa Oyj totesi lausunnossaan […].

DNA Oy totesi lausunnossaan […].

TeliaSonera Finland Oyj totesi lausunnossaan […].

Yksikään teleyritys ei ilmoittanut lausunnossaan investoivansa laajakaistatukilain mukaisen edistyksellisen viestintäpalvelun määritelmän täyttävien palvelujen tarjontaan hankealueella seuraavien kolmen vuoden aikana.

Joten näillä näkymin Hailuotoon ei ole tulossa muita kilpailevia valokuituhankkeita, joita olisi tarjolla kuluttaja-asiakkaille

Hailuodon laajakaistaosuuskunta

Ilkka Sipilä

Halakon esisuunnitelman yhteenveto

| Ei kategoriaa | Ei kommentteja

Yhteenveto Hailuodon laajakaistaosuuskunnan (Halako) esisuunnitelmasta:

Mukana suunnitelmassa on nyt 747 kohdetta. Suunnitelma sisältää lähes kaikki vakituiset asunnot, yritykset ja kunnan kiinteistöt sekä osan Hailuodon loma-asunnoista.

Liittymien esisopimuksien tekeminen aloitetaan hankkeen rahoitussuunnitelman varmistuttua elokuun loppuun mennessä. Esisopimukset sitovat sopijapuolia vasta sitten, kun alueellinen rakentaminen aloitetaan.

Avaa koko esisuunnitelman yhteenveto (pdf): Halako-esisuunnitelmayhteenveto_kesäkuu2014

Hailuodon laajakaistaosuuskunnan esisuunnitelman liittymätilaaja-alueet

Hailuodon laajakaistaosuuskunnan esisuunnitelman liittymätilaaja-alueet

 

Osuuskunta avaa nettisivut heinäkuun 2014 aikana www.halako.net tai
www.hailuodonlaajakaistaosuuskunta.fi.

halakon-yhteystiedot

Tervetuloa Halakon laajakaistailtaan liikuntahallille maanantaina 26.5. klo 18

| Ei kategoriaa | Ei kommentteja

Tervetuloa Halakon laajakaistailtaan liikuntahallille maanantaina 26.5. klo 18

Tule kuuntelemaan ja vaikuttamaan oman lähialueesi valokuitusaatavuuteen Hailuodon laajakaistailtaan. Esittelemme hankettamme Hailuodossa Aito helmi -salissa maanantaina 26.5.2014 klo 1800 lähtien.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä tarkoitusta varten valokuituosuuskunta on perustettu?

Osuuskunta tarvitaan, koska kaupallista valokuitutarjontaa ei ole. Valokuitu mahdollistaa nykyaikaiset, nopeat ja luotettavat laajakaistayhteydet sekä erilaisten internet- ja tv-palvelujen saatavuuden ja kilpailuttamisen.
Kilpaileeko osuuskunta jonkun tahon kanssa?

Ei kilpaile. Suuret operaattorit eivät ole halukkaita toteuttamaan valokuituyhteyksiä pientaloille. Osuuskunnan valokuituverkko on täysin avoin kaikille internet- ja tv-palveluntarjoajille.
Miksi nykyiset kuparijohtoihin ja mobiiliyhteyksiin perustuvat laajakaistaliittymät eivät riitä?

Netin käyttö lisääntyy koko ajan. Tulevaisuudessa käytettävät ohjelmat vaativat yhteyksiltä entistä enemmän. Kuparijohtoihin ja mobiiliyhteyksiin perustuvat, kapasiteetiltaan rajalliset laajakaistayhteydet toimivat jo tällä hetkellä Hailuodossa huonosti tai hyvin vuorokauden ajasta riippuen. Jatkossa ne tulevat ruuhkautumaan pahemmin ja aiheuttamaan ongelmia alueemme asukkaille. Käytettyjen teknologioiden kehitysaskeleetkaan eivät ratkaise tilannetta.
Pyrkiikö osuuskunta tuottamaan voittoa? Mihin mahdollinen voitto käytetään?

Ei pyri. Osuuskunta pyrkii tuottamaan jäsenilleen palveluja mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti. Osuuskunta ei tavoittele voittoa. Mahdollinen ylijäämä hyvitetään jäsenille esimerkiksi kuukausimaksujen pienentämisen muodossa.
Mitä hyötyä valokuituliittymästä olisi minulle?

1. Valokuitu mahdollistaa nopean ja luotettavan laajakaistayhteyden.
2. Valokuituliittymä nostaa kiinteistön arvoa.
3. Valokuituliittymä lisää valinnanvapautta, sillä se mahdollistaa internet- ja tv-palvelujen valinnan ilman sitoutumista yhteen operaattoriin.
4. Valokuituliittymä säästää aikaa ja vaivaa: se ei rajoita samassa kotitaloudessa eri henkilöiden toimesta tapahtuvaa samanaikaista internet-palvelujen käyttöä, ja se mahdollistaa tehokkaan etätyön tekemisen.
5. Valokuituliittymä turvaa riittävän tiedonsiirtokapasiteetin pitkälle tulevaisuuteen.
6. Valokuituliittymä mahdollistaa uuden tyyppisten terveys- ja turvapalvelujen käytön, mikä puolestaan mahdollistaa esimerkiksi alueenvarttuneimmille asukkaille pidemmän asumisajan omassa kodissa.

Milloin ja mihin se rakennetaan?

Halako-osuuskunnan rakennushankkeen rahoitushakemus tullaan jättämään kesäkuun alussa ja päätöstä odotellaan elo-syyskuulle. Jos kaikki menee parhaalla mahdollisella tavalla, Keskikylän alueella olisi ensimmäiset kuituverkkoyhteydet auki ja käytössä jo jouluna 2014.

Koko Hailuodon katttavaesisuunnitelma ja sen toteuttaminen on jaettu 10 alueeseen.

Rakentaminen aloitetaan Keskikylän pohjois- ja eteläosista, muut kunkin alueen tilaajamäärien mahdollistamassa järjestyksessä.

Lisätietoa:

info@halako.net
halkouutisia.wordpress.com

Hailuodon Laajakaistaosuuskunta

Halkouutisia 3/2014: Osuuskuntaan liittyminen

| Ei kategoriaa | Ei kommentteja
Tässä liitetiedostoina
– lomake osuuskuntaan ilmoittautumista varten (pdf / nettilomake) sekä
– osuuskunnan säännöt.  (pdf/ html-versio)
Täytä lomake ja palauta se, nettilomakkeen lähetä-napilla, liitetiedostona sähköpostilla tai printattuna kirjepostissa. Jäsenyys astuu voimaan osuuskunnan hallituksen hyväksyttyä hakemuksen ja hakijan maksettua hallitukselta saamansa tilisiirron mukaisen (150 e ja enemmän lisäosuuksien mukaisesti) maksun.
Tervetuloa Hailuodon laajakaistaosuuskunta Halakoon!

Halkouutisia 2/2014: Toimitusjohtajan katsaus ”Suunnittelija Jukka Laine”

| Ei kategoriaa | Ei kommentteja

 

Toimitusjohtajan katsaus

Hailuodon laajakaistaosuuskunta on saanut virallisen statuksen, kun osuuskunta hyväksyttiin kaupparekisteriin 17.10.2013. Tämän myötä ylimääräinen osuuskuntakokous käsitteli osuuskunnan säännöt PRH:n vaatimin pienin muutoksin ja näin ollen vuoden 2014 alussa aloitti varsinaisen toimintansa.

Osuuskunta on aloittanut jäsenhankinnan ja osuuskuntamaksu on 150 €, jolla on osuuskunnassa 1 ääni. Osakkailla on myös mahdollisuus 150 € hintaisien vapaaehtoisien osuuksien hankkimiseen, joille ei sääntöjen mukaan myönnetä osuuskunnassa lisä-äänioikeutta. Osuuskunnan jäsenyys ei velvoita laajakaistaliittymän hankintaan. Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hakemuskaavakkeella, jonka jälkeen hallitus käsittelee jäsenyyshakemuksen. Päätös jäsenyyden hyväksymisestä ja osuusmaksusta lähetetään suoraan hakijalle.
Osuuskunnan toimitusjohtajana toimii Ilkka Sipilä, jonka tehtävänä on hankkeen käynnistäminen. Hanke ”Laajakaista joka kotiin 2015” on käynnistynyt Hailuodon osalta siten, että hankkeen suunnittelun rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahastossa EAKR on hyväksytty ja Hailuodon kunnanvaltuusto on myöntänyt osuuskunnalle omavelkaisen takauksen valokaapeliverkon suunnittelun käynnistämiseksi.
Osuuskuntaan palkattiin helmikuun aikana suunnittelija Jukka Laine, tekemään tarkemman liiketoimintasuunnitelman, verkon teknisensuunnittelun ja kustannusarvion. Tämän hetkisen arvion mukaan rakennustyöt voisivat alkaa loppukesästä 2014 ja ensimmäiset liittymät kytkettäisiin loppuvuodesta.
Laajakaistaliittymän lopullinen liittymähinta saadaan kustannusarvion valmistuttua tulevan kevään aikana, kun liittymien varsinainen myynti alkaa.
Hailuodossa 10.02.2014 Ilkka Sipilä
Toimitusjohtaja