Halako – Hailuodon laajakaistaosuuskunta

Hailuodon laajakaistaosuuskunnan tarkoituksena on rakentaa ja hallinnoida valokuiturunko- ja tilaajaverkkoa, jonka omistavat osuuskunnan osakkaat eli liittymänhaltijat.  Verkko on avoin, eli palveluita verkossa voivat tarjota useat eri toimijat yhteistyössä osuuskunnan kanssa.

Taustaa

Osuuskunta perustettiin vuonna 2013, kun mahdollista valokuituverkon rakentamista oli jo kauan mietitty eri tahoilla mutta merkittävää edistystä minkään hankkeen toteutumiseksi ei ollut tapahtunut.  Nopeiden Internet-yhteyksien saatavuus saaressa oli heikko – kiinteitä yhteyksiä oli saatavilla vain murto-osaan talouksista ja langattomien yhteyksien toimivuus oli vaihtelevaa.  Niinpä koettiin tarpeelliseksi itse toteuttaa sellainen verkkoinfrastruktuuri, jonka avulla kyetään täyttämään saarelaisten yhteystarpeet nyt ja lähivuosikymmeninä – yhteysnopeuksien ja kapasiteetin tarpeen jatkuvasti kasvaessa nykyisistä teknologioista ainoastaan valokuituun pohjautuvat tekniikat kykenevät takaamaan tämän.

Rahoitus

Koska Suomen valtio tukee Viestintäviraston “Laajakaista 2015” -hankkeen puitteissa 100 megabitin Internet-yhteyksien saatavuuden varmistamista vähintään 2km päässä jokaisesta vakituisesta asunnosta 33% maksuosuudella, valokuituverkon rakentamiseen on soveltuvilta osin haettu valtion rahoitusta.  Tukikelpoisten verkon osien rahoitukseen osallistuu myös Hailuodon kunta Viestintäviraston edellyttämällä 33% osuudella.  Loput kustannuksista maksaa osuuskunta itse liittymämaksujen, käyttömaksujen ja lainarahoituksen turvin.  Lisäksi verkolle voidaan hakea soveltuvin osin lisärahoitusta muista rahoitushankkeista.

 

vipuvoimaa   eakr