Vastine 1.11.2014: Hailuodon tietoliikenteen kivijalkaa muurataan nyt

Vastine Aaro Sauvolan mielipidekirjoitukseen Kalevassa 30.10.2014. ”Kuntako Hailuodon laajakaistan rahoittajaksi”

Minun on puututtava kirjoitukseesi, joka pohjautuu täysin virheellisiin tietoihin ja ilmeisiin olettamuksiin. Hailuodon valokuituverkko, joka on Hailuodon kunnanvaltuuston käsittelyssä, on tasavertaisuushanke. Hankkeemme tavoitteena on ennen kaikkea tasavertaisuuden ja elinvoiman luominen Hailuotoon. Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden tietoliikenneyhteyksien avulla luodaan tasavertaiset mahdollisuudet elää, asua ja tehdä työtä Hailuodossa verrattuna suurkaupunkien asukkaisiin. Toimivat yhteydet mm. mahdollistavat sujuvan etätyön tekemisen sekä vakituisille saaren asukkaille että loma-asunnoissa asuville.

Mainitsemasi Sauvola – Isolanoja alueella on saatavana vanhoihin puhelin kuparikaapeleihin pohjautuvia ADSL-liittymiä, ne eivät ole siis valokaapeliliittymiä, kuten annoit kirjoituksessasi ymmärtää. Viime vuosina teleoperaattorit ovat alkaneet hyvin aktiivisesti purkaa pois vanhoja puhelinpylväitä ja kuparikaapeleita koko Suomesta. Myös Hailuodossa tämä kehitys on ollut nähtävissä jo muutaman vuoden ajan. Näin eriarvoisuus on koettavissa myös Keskikylällä, puhumattakaan Ojakylästä ja Santosesta, joiden yhteydet ovat olleet puheenaiheena kautta aikojen.

Meidän laskelmiemme (tietolähde http://www.hailuoto.fi/sivu/fi/kuntainfo/Tietoa/) mukaan Hailuodon asuntokuntia 491 kpl, vapaa-ajan asuntoja 545 kpl ja yritystoimipaikkoja 81 kpl, joista tavoittelemme 250 – 400 liittymää vuoteen 2020 mennessä. Kotiliittymien liittymämaksuksi on muodostumassa 1200 €, josta on tehtävissä kotitalousvähennys tontilla ja kiinteistön sisällä tapahtuvasta työn osalta. Vastaavasti kuukausimaksuksi tavoitellaan 25-30 €/kk ja siitä ylöspäin liittymänopeudesta, teleoperaattorista ja lisäpalveluista riippuen.

Valtio on budjetoinut Laajakaista 2015 -hankkeelle varoja vuosille 2009-2015 ja uuden vastaavan hankkeen jatkosta ei ole tietoa. Viestintävirastolta erikseen haettavan tuen määrä on hankkeellemme enintään 433 125 €, joten tämä voi olla Hailuodolle ainulaatuinen tilaisuus saada hankkeeseen valtion tukea.

Hankkeen hyödynsaajina ovat mm. osuuskunnan jäsenet, alueen vakituiset ja loma-asukkaat sekä yritykset mukaan lukien teleoperaattorit, kunta, viranomaiset, seurakunta, posti, opetus, terveydenhuolto, liikenne, tiede, taide ja kulttuuri, jossa Hailuoto on viimeaikoina loistanut.

Kyllä pienen kunnan verorahoilla tässä asiassa on suuri merkitys tulevaisuutta silmälläpitäen. Uskon ja toivon, että kunnanvaltuusto tulee tekemään ensi keskiviikkona suuren päätöksen Hailuodon pitämisestä elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä kuntana pitkälle tulevaisuuteen. Me uskomme, että jokainen tähän hankkeeseen kunnan sijoittama euro tulee takaisin verotuloina tulevien vuosien saatossa.

Ilkka Sipilä, Hailuodon laajakaistaosuuskunta

ja myös veronmaksaja

Close Menu