Osuuskuntakokous

Julkaistu 13.4.2019

Kutsu

Hailuodon laajakaistaosuuskunta pitää sääntömääräisen osuuskuntan kokouksen Hailuodossa Luotosalissa sunnuntaina 28.4.2019 klo 1500

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)      Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.

2)      todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.

3)      Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

4)      Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

5)      Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

6)      Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.

7)      Todetaan hallituksen erovuorossa olevat jäsenet. Valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle.

8)      Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.

9)      Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.

10)   Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksu.

11)   Päätetään, missä lehdissä ja millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.

12)   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Close Menu