Halkouutisia 2/2014: Toimitusjohtajan katsaus ”Suunnittelija Jukka Laine”

 

Toimitusjohtajan katsaus

Hailuodon laajakaistaosuuskunta on saanut virallisen statuksen, kun osuuskunta hyväksyttiin kaupparekisteriin 17.10.2013. Tämän myötä ylimääräinen osuuskuntakokous käsitteli osuuskunnan säännöt PRH:n vaatimin pienin muutoksin ja näin ollen vuoden 2014 alussa aloitti varsinaisen toimintansa.

Osuuskunta on aloittanut jäsenhankinnan ja osuuskuntamaksu on 150 €, jolla on osuuskunnassa 1 ääni. Osakkailla on myös mahdollisuus 150 € hintaisien vapaaehtoisien osuuksien hankkimiseen, joille ei sääntöjen mukaan myönnetä osuuskunnassa lisä-äänioikeutta. Osuuskunnan jäsenyys ei velvoita laajakaistaliittymän hankintaan. Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hakemuskaavakkeella, jonka jälkeen hallitus käsittelee jäsenyyshakemuksen. Päätös jäsenyyden hyväksymisestä ja osuusmaksusta lähetetään suoraan hakijalle.
Osuuskunnan toimitusjohtajana toimii Ilkka Sipilä, jonka tehtävänä on hankkeen käynnistäminen. Hanke ”Laajakaista joka kotiin 2015” on käynnistynyt Hailuodon osalta siten, että hankkeen suunnittelun rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahastossa EAKR on hyväksytty ja Hailuodon kunnanvaltuusto on myöntänyt osuuskunnalle omavelkaisen takauksen valokaapeliverkon suunnittelun käynnistämiseksi.
Osuuskuntaan palkattiin helmikuun aikana suunnittelija Jukka Laine, tekemään tarkemman liiketoimintasuunnitelman, verkon teknisensuunnittelun ja kustannusarvion. Tämän hetkisen arvion mukaan rakennustyöt voisivat alkaa loppukesästä 2014 ja ensimmäiset liittymät kytkettäisiin loppuvuodesta.
Laajakaistaliittymän lopullinen liittymähinta saadaan kustannusarvion valmistuttua tulevan kevään aikana, kun liittymien varsinainen myynti alkaa.
Hailuodossa 10.02.2014 Ilkka Sipilä
Toimitusjohtaja

 

Close Menu