Halakon esisuunnitelman yhteenveto

Yhteenveto Hailuodon laajakaistaosuuskunnan (Halako) esisuunnitelmasta:

Mukana suunnitelmassa on nyt 747 kohdetta. Suunnitelma sisältää lähes kaikki vakituiset asunnot, yritykset ja kunnan kiinteistöt sekä osan Hailuodon loma-asunnoista.

Liittymien esisopimuksien tekeminen aloitetaan hankkeen rahoitussuunnitelman varmistuttua elokuun loppuun mennessä. Esisopimukset sitovat sopijapuolia vasta sitten, kun alueellinen rakentaminen aloitetaan.

Avaa koko esisuunnitelman yhteenveto (pdf): Halako-esisuunnitelmayhteenveto_kesäkuu2014

Hailuodon laajakaistaosuuskunnan esisuunnitelman liittymätilaaja-alueet
Hailuodon laajakaistaosuuskunnan esisuunnitelman liittymätilaaja-alueet

 

Osuuskunta avaa nettisivut heinäkuun 2014 aikana www.halako.net tai
www.hailuodonlaajakaistaosuuskunta.fi.

halakon-yhteystiedot

Close Menu