Miksi omat kuidut koko saareen jo olemassa olevien kuitujen lisäksi?

Miksi omat kuidut koko saareen jo olemassa olevien kuitujen lisäksi?

1. Asia on totta, että saaren halki kulkee valokaapeli, mutta on erittäin todennäköistä, ettemme pysty käyttämään sitä. Sonera omistaa kaapelin ja hinnoittelee myös, eikä näin pienellä osuuskunnalla ole varaa vuokrata tai puhumattakaan ostaa siitä kuitupareja.

2. Osuuskunnan on ehdottoman tärkeää omistaa oma runkolinja, jolloin voimme hallita sitä ja näin varmistaa kohtuuhintainen käyttö. Yhden kuituparin hinta ostettuna operaattorilta on yleensä 800 – 1500 €/km ja tällä hinnalla upotamme jo 24 tai 48 kuituista kaapelia.

3. Myös verkkoteknisesti Soneran kaapelin käyttämisen hyöty runkoverkkona olisi todella minimaalinen, koska asiakaskaapelit kulkevat pitkälti runkoverkon yhteydessä (useita kuituja) ja Soneralta mahdollisesti saatavat kuidut eivät riittäisi tähän.

4. Ja viimeisenä syynä on Viestintäviraston tekemä markkinatutkimus. Viestintävirasto sai hankealuetta koskien kolme lausuntoa. Lausuntojen salassa pidettävät kohdat on Viestintävirasto poistettu ja merkitty hakasulkein.

Elisa Oyj totesi lausunnossaan […].

DNA Oy totesi lausunnossaan […].

TeliaSonera Finland Oyj totesi lausunnossaan […].

Yksikään teleyritys ei ilmoittanut lausunnossaan investoivansa laajakaistatukilain mukaisen edistyksellisen viestintäpalvelun määritelmän täyttävien palvelujen tarjontaan hankealueella seuraavien kolmen vuoden aikana.

Joten näillä näkymin Hailuotoon ei ole tulossa muita kilpailevia valokuituhankkeita, joita olisi tarjolla kuluttaja-asiakkaille

Hailuodon laajakaistaosuuskunta

Ilkka Sipilä

Close Menu