All Posts By

halako

Tiedote: Esisopimuksien teko on alkanut, kattohinnaksi muodostumassa 1200 euroa.

| Ei kategoriaa | Ei kommentteja

Tee esisopimus HALAKO paperiversio PDF

Tee esisopimus HALAKO paperiversio DOCX

Hailuodon laajakaistaosuuskunta tiedottaa

Osuuskunta on ryhtynyt tekemään laajakaistaliittymien esisopimuksia, joiden tarkoituksena on kartoittaa ja helpottaa varsinaisten liittymäsopimuksien tekemistä. Liittymiä on tarjolla kahta eri tyyppiä, jotka ovat varsinainen valokuituliittymä ja liittymävaraus.

Laajakaistaliittymä on valokuitu ulkoseinään asennettuna ja sisäasennussarja, läpivienti kiinteistönomistajan katsomalla tavalla ja vastuulla. Liittymän hinta enintään 1200 € osuuskunnan jäsenelle.

Laajakaistaliittymän varaus tarkoittaa valokuitukaapelin tuontia tontin rajalle, josta yhteys voidaan kytkeä myöhemmin käyttöön. Liittymävarauksen hinta on enintään 600 € osuuskunnan jäsenelle. Lopullinen liittymähinta muodostuu keväällä 2015, kun osuuskunta hakee Maaseudun Kehitysrahaston lisätukea kyläverkoille ja asiakasliittymille. Liittymähinnat nousevat hankkeen päätyttyä, ellei liittymävarausta ole tehty.

Liittymävarauksen jälkeisestä rakentamisesta on mahdollisuus tehdä kotitalousvähennys tontilla ja kiinteistössä tehdystä työstä. Hankkimalla liittymän parannat kiinteistösi jälleenmyyntiarvoa ja parannat asuinalueesi houkuttelevuutta. Esisopimusten määrä ratkaisee verkon rakentamisjärjestyksen.

Esisopimuskaavakkeita on saatavana tämän tiedotteen otsikkolinkeistä ja seuraavista paikoista
– Kirjasto/ Kari Blomster
– Hailuodon Osuuspankki

Täytetyn esisopimuskaavakkeen voi palauttaa paperisena osuuskunnan puheenjohtaja Mikolle Vääräpäänkuja 29:ään tai kunnankirjastoon. Täytetyn esisopimuslomakkeen voi myös lähettää osoitteeseen info@halako.net .

Hyvää joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta!
Hailuodon laajakaistaosuuskunta

Vastine 1.11.2014: Hailuodon tietoliikenteen kivijalkaa muurataan nyt

| Ei kategoriaa | Ei kommentteja

Vastine Aaro Sauvolan mielipidekirjoitukseen Kalevassa 30.10.2014. ”Kuntako Hailuodon laajakaistan rahoittajaksi”

Minun on puututtava kirjoitukseesi, joka pohjautuu täysin virheellisiin tietoihin ja ilmeisiin olettamuksiin. Hailuodon valokuituverkko, joka on Hailuodon kunnanvaltuuston käsittelyssä, on tasavertaisuushanke. Hankkeemme tavoitteena on ennen kaikkea tasavertaisuuden ja elinvoiman luominen Hailuotoon. Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden tietoliikenneyhteyksien avulla luodaan tasavertaiset mahdollisuudet elää, asua ja tehdä työtä Hailuodossa verrattuna suurkaupunkien asukkaisiin. Toimivat yhteydet mm. mahdollistavat sujuvan etätyön tekemisen sekä vakituisille saaren asukkaille että loma-asunnoissa asuville.

Mainitsemasi Sauvola – Isolanoja alueella on saatavana vanhoihin puhelin kuparikaapeleihin pohjautuvia ADSL-liittymiä, ne eivät ole siis valokaapeliliittymiä, kuten annoit kirjoituksessasi ymmärtää. Viime vuosina teleoperaattorit ovat alkaneet hyvin aktiivisesti purkaa pois vanhoja puhelinpylväitä ja kuparikaapeleita koko Suomesta. Myös Hailuodossa tämä kehitys on ollut nähtävissä jo muutaman vuoden ajan. Näin eriarvoisuus on koettavissa myös Keskikylällä, puhumattakaan Ojakylästä ja Santosesta, joiden yhteydet ovat olleet puheenaiheena kautta aikojen.

Meidän laskelmiemme (tietolähde http://www.hailuoto.fi/sivu/fi/kuntainfo/Tietoa/) mukaan Hailuodon asuntokuntia 491 kpl, vapaa-ajan asuntoja 545 kpl ja yritystoimipaikkoja 81 kpl, joista tavoittelemme 250 – 400 liittymää vuoteen 2020 mennessä. Kotiliittymien liittymämaksuksi on muodostumassa 1200 €, josta on tehtävissä kotitalousvähennys tontilla ja kiinteistön sisällä tapahtuvasta työn osalta. Vastaavasti kuukausimaksuksi tavoitellaan 25-30 €/kk ja siitä ylöspäin liittymänopeudesta, teleoperaattorista ja lisäpalveluista riippuen.

Valtio on budjetoinut Laajakaista 2015 -hankkeelle varoja vuosille 2009-2015 ja uuden vastaavan hankkeen jatkosta ei ole tietoa. Viestintävirastolta erikseen haettavan tuen määrä on hankkeellemme enintään 433 125 €, joten tämä voi olla Hailuodolle ainulaatuinen tilaisuus saada hankkeeseen valtion tukea.

Hankkeen hyödynsaajina ovat mm. osuuskunnan jäsenet, alueen vakituiset ja loma-asukkaat sekä yritykset mukaan lukien teleoperaattorit, kunta, viranomaiset, seurakunta, posti, opetus, terveydenhuolto, liikenne, tiede, taide ja kulttuuri, jossa Hailuoto on viimeaikoina loistanut.

Kyllä pienen kunnan verorahoilla tässä asiassa on suuri merkitys tulevaisuutta silmälläpitäen. Uskon ja toivon, että kunnanvaltuusto tulee tekemään ensi keskiviikkona suuren päätöksen Hailuodon pitämisestä elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä kuntana pitkälle tulevaisuuteen. Me uskomme, että jokainen tähän hankkeeseen kunnan sijoittama euro tulee takaisin verotuloina tulevien vuosien saatossa.

Ilkka Sipilä, Hailuodon laajakaistaosuuskunta

ja myös veronmaksaja

Vastine on tulossa

| Ei kategoriaa | Ei kommentteja

Olemme laatimassa sanomalehti Kalevassa torstaina 30.10.2014 julkaistuun mielipidekirjoitukseen vastinetta, joka pyritään julkaisemaan viimeistään maanantaina.

Torstain mielipidekirjoitus oli valitettavan virheellinen ja ilmeisesti kirjoitettu tulevan keskiviikon kunnanvaltuuston kokouksen takia.

Osuuskunnan hallituksen puolesta tj

Hailuodon laajakaistaosuuskunta tiedottaa

| Ei kategoriaa | Ei kommentteja

Hailuodon laajakaistahanke on edennyt vaiheeseen, jolloin päätöksenteko on siirtynyt Hailuodon kunnanvaltuustolle. Hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet ja Pohjois-Pohjanmaan liiton hallitus on valinnut Hailuodon laajakaistaosuuskunnan hankkeen toteuttajaksi. Hanke on suuri kaikilla mittareilla verrattuna ja tulee maksamaan 1,8 miljoonaa €, josta julkinen osuus on enimmillään 866 000 €. Loppu jää maksettavaksi osuuskunnalle liittymien muodossa ja pitkäaikaisena lainana. Laina-ajaksi on muodostumassa 13–20 vuotta liittymien määrästä riippuen, mutta tehtävä ei ole mielestämme mahdoton.

Liittymän hinnaksi on muodostumassa 1200 €, jolla pienennetään osuuskunnan velkapääomaa ja mahdollistetaan liiketoiminnan pyörittäminen. On huomioitava, että hankkeen aikaiset liittymät ovat halvempia, koska hankkeella on valtion tuki. Hailuodon Osuuspankki on myös lähtenyt tukemaan toimintaa räätälöimällä asiakaskohtaisen liittymälainan, jolla helpotetaan liittyminen nopeaan, nykyaikaiseen ja toimivaan tietoliikenneverkkoon kohtuullisen kuukausihintaan.

Hanke on meille kaikille hailuotolaisille ja Hailuodossa aikaa viettäville tärkeä, koska tämä takaa varmat tietoliikenneyhteydet pitkälle tulevaisuuteen ja pidämme projektiamme tasavertaisuus-hankkeena, jolla kaikki hailuotolaiset saadaan nopean tietoverkon piiriin.

Hailuodon laajakaistaosuuskunta

Hailuodon laajakaistaosuuskunnalle tukea laajakaistan rakentamiseen

| Ei kategoriaa | Ei kommentteja

Maakuntahallituksen kokoustiedote 25.8.2014

• Hailuodon laajakaistaosuuskunnalle tukea laajakaistan rakentamiseen.

Nopean laajakaistan rakentamisen ja palveluiden tuottajaksi Hailuotoon valittiin Hailuodon laajakaistaosuuskunta, joka sitoutuu tarjoamaan palveluita vähintään 30 vuodeksi. Hailuodon hankkeen kustannusarvio on 1,3 miljoonaa euroa, josta tuki on enintään 866 250 euroa. Tuesta Hailuodon kunnan osuus on runsaat 433 000 euroa ja Viestintävirasto maksaa toiset 433 000 euroa. Osuuskunnan omarahoitusosuus on 446 000 euroa. Hanke kuuluu Laajakaista kaikille 2015 –toiminnan piiriin.

Toiminta on siis toden teolla käynnistymässä. Tavataan Siikamarkkinoiden esittelypöydässä!!!

(lähde: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/index.php?id=4&news_id=839&archive )

Miksi omat kuidut koko saareen jo olemassa olevien kuitujen lisäksi?

| Ei kategoriaa | Ei kommentteja

Miksi omat kuidut koko saareen jo olemassa olevien kuitujen lisäksi?

1. Asia on totta, että saaren halki kulkee valokaapeli, mutta on erittäin todennäköistä, ettemme pysty käyttämään sitä. Sonera omistaa kaapelin ja hinnoittelee myös, eikä näin pienellä osuuskunnalla ole varaa vuokrata tai puhumattakaan ostaa siitä kuitupareja.

2. Osuuskunnan on ehdottoman tärkeää omistaa oma runkolinja, jolloin voimme hallita sitä ja näin varmistaa kohtuuhintainen käyttö. Yhden kuituparin hinta ostettuna operaattorilta on yleensä 800 – 1500 €/km ja tällä hinnalla upotamme jo 24 tai 48 kuituista kaapelia.

3. Myös verkkoteknisesti Soneran kaapelin käyttämisen hyöty runkoverkkona olisi todella minimaalinen, koska asiakaskaapelit kulkevat pitkälti runkoverkon yhteydessä (useita kuituja) ja Soneralta mahdollisesti saatavat kuidut eivät riittäisi tähän.

4. Ja viimeisenä syynä on Viestintäviraston tekemä markkinatutkimus. Viestintävirasto sai hankealuetta koskien kolme lausuntoa. Lausuntojen salassa pidettävät kohdat on Viestintävirasto poistettu ja merkitty hakasulkein.

Elisa Oyj totesi lausunnossaan […].

DNA Oy totesi lausunnossaan […].

TeliaSonera Finland Oyj totesi lausunnossaan […].

Yksikään teleyritys ei ilmoittanut lausunnossaan investoivansa laajakaistatukilain mukaisen edistyksellisen viestintäpalvelun määritelmän täyttävien palvelujen tarjontaan hankealueella seuraavien kolmen vuoden aikana.

Joten näillä näkymin Hailuotoon ei ole tulossa muita kilpailevia valokuituhankkeita, joita olisi tarjolla kuluttaja-asiakkaille

Hailuodon laajakaistaosuuskunta

Ilkka Sipilä