Julkinen kuuleminen: Avoimen tietoliikenneverkon rakentaminen Hailuodossa

Hailuodon laajakaistaosuuskunta rakentaa avoimen tietoliikenneverkon tilaajayhteyksiä valokuitutekniikalla Hailuodon kunnan alueella vuosien 2015 – 2017 aikana asukkaiden, yritysten ja Hailuodon kunnan käyttöön. Rakennusalueita ovat Marjaniemi, Kirkonkylä, Keskikylä, Pöllä, Koivukylä, Kittilännurkka, Ulkokarvo, Ojakylä ja Santonen. Kyseisen tietoliikenneverkon rakentamista varten on haettu rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.
Rakennettavalla alueella ei ole ennestään vastaavaa tietoliikenneinfrastruktuuria, joka tukisi vähintään 100/100 Megan yhteyksiä. Tällä kuulemismenettelyllä Hailuodon laajakaistaosuuskunta pyytää muita teleoperaattoreita ilmoittamaan, aikovatko ne rakentaa vastaavilla ominaisuuksilla tilaajaverkkoja Hailuodon kyläalueelle markkinaehtoisesti kolmen (3) vuoden kuluessa suunnitellun tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta. Ilmoitus on lähetettävä Hailuodon laajakaistaosuuskunnalle 6.12.2015 klo 16.00 mennessä postitse osoitteeseen: Hailuodon laajakaistaosuuskunta, Vääräpäänkuja 29 90480 Hailuoto.
Tämä kuulemismenettely ei koske runkoverkon rakentamista Hailuotoon.
Lisätietokyselyt maanantaina 16.11.2015,
projektipäällikkö Jukka Laine, p. +358 50 62901

Lehti-ilmoitus (julkaistu sanomalehti Kalevassa 8.11.2015): Julkinen kuuleminen: Avoimen tietoliikenneverkon rakentaminen Hailuodossa

Close Menu