Osuuskuntakokous

Hailuodon laajakaistaosuuskunta: 
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten
laskijaa.
2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin
laillinen.
3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen
mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta.
6) Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.
7) Todetaan hallituksen erovuorossa olevat jäsenet. Valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle.
8) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle varamies tarkastamaan
seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
9) Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.
10) Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksu.
11) Päätetään, missä lehdissä ja millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.
12) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12) a. Kahden  jäsenen (jäsenet 25 ja 193) osuuskunnasta maksamattomien kuukausimaksujen vuoksi. . Kokouksen esityslistassa esitetään erotettavien jäsenten tiedot jäsennumerolla henkilötietojen suojan vuoksi.13) Kokouksen päättäminen
13) Kokouksen päättäminen

Close Menu